ReferansKod (RevizyonNo) 11UY0024-3 (RevNo:2)
Yeterlilik SIVACI
Teorik Sınav Zorunlu mu? Yes
Seviye Tamamlama Süresi 1
Belge Gecerlilik Süresi 5
Gozetim Sayisi 1
Aciklama
BirimKod A1
Tanım İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 2 38 25 60 3 $90.00
Performans P1 3 30 1 80 3 $120.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri alır. 1 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak iş organizasyonu yapar. Active
1.2 2 İş programı yapar. 1 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak iş organizasyonu yapar. Active
1.3 3 İş öncesi hazırlık yapar. 1 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak iş organizasyonu yapar. Active
1.4 4 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular. 1 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak iş organizasyonu yapar. Active
1.5 5 Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. 1 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak iş organizasyonu yapar. Active
2.1 1 Meslekle ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri takip eder. 2 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür. Active
2.2 2 Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılır. 2 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Çalışacağı alandaki tehlike kaynaklarını listeler. Active
BG 2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri açıklar. Active
BG 3 Oluşabilecek aksaklıkları kime bildirmesi gerektiğini açıklar. Active
BG 4 Kazaya sebebiyet verecek davranışları listeler. Active
BG 5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınması gereken önlemleri listeler. Active
BG 6 Çalışma alanında ilgisiz kişilerin neden bulunmaması gerektiğini açıklar. Active
BG 7 İletişim araçlarını (telsiz, telefon vb.) neden yanında bulundurması gerektiğini açıklar. Active
BG 8 Çalışacağı alanın gerekli güvenlik kontrolünün neden yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 9 Çalışacağı iş ekipmanlarının gerekli güvenlik donanım kontrollerinin neden yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 10 Gerekli tedbirlerin alınması için neden İş Güvenliği Uzmanına bildirilmesi gerektiğini açıklar. Active
BG 11 Çalışma alanının neden temiz ve düzenli tutulması gerektiğini belirtir. Active
BG 12 Kendisine verilen iş programını nasıl yürüteceğini açıklar. Active
BG 13 Yanında çalışanlara iş dağılımı yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklar. Active
BG 14 İş başlama ve iş bitiş sürelerinin neden belirlenmesi gerektiğini açıklar. Active
BG 15 Kullanılacak malzemelerin ve malzeme miktarlarının nasıl belirlenmesi gerektiğini açıklar. Active
BG 16 Kullanacağı malzemelerin temizliğinin ve bakımının nasıl yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 17 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerinin nasıl uygulanacağını açıklar. Active
BG 18 İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl karşılanması gerektiğini açıklar. Active
BG 19 Uygulama ortamına uygun teknik şartlara neden uyması gerektiğini açıklar. Active
BG 20 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı nasıl yapacağını açıklar. Active
BG 21 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden neden ayrıştırması gerektiğini açıklar. Active
BG 22 Ayrıştırılan malzemelerin neden geçici depolaması gerektiğini açıklar. Active
BG 23 Ayrıştırılan malzemelerin neden geçici depolaması gerektiğini açıklar. Active
BG 24 Meslekle ilgili kurslara ve sertifika programlarına neden katılması gerektiğini açıklar. Active
BG 25 Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri çalıştığı ekiple neden paylaşması gerektiğini açıklar. Active
BY 1 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır. Active
BY 2 İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere uyar. Active
BY 3 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar. Active
BY 4 Kullanılacağı malzemeleri uygulama ortamına yeterli miktarda temin eder. Active
BirimKod A2
Tanım Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 2 102 68 60 3 $90.00
Performans P1 2 210 1 80 3 $650.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Kum eleme işlemini yapar. 1 Sıva öncesi hazırlıkları yapar. Active
1.2 2 Sıva için gerekli olan harcı hazırlar. 1 Sıva öncesi hazırlıkları yapar. Active
1.3 3 Sıva yapılacak yüzeyi hazırlar. 1 Sıva öncesi hazırlıkları yapar. Active
1.4 4 Kaba sıva öncesi ano ve köşe oluşturur. 1 Sıva öncesi hazırlıkları yapar. Active
2.1 1 Kaba sıva harcını yüzeye uygular. 2 Genel sıvacılık işlerini yapar. Active
2.2 2 Kaba sıva üzerine ince sıva uygular. 2 Genel sıvacılık işlerini yapar. Active
2.3 3 Isı yalıtımlı ve katkılı sıva yapar. 2 Genel sıvacılık işlerini yapar. Active
3.1 1 Tamamlanmış yüzeyleri kontrol eder. 3 Uygulama sonrası işlemleri yapar. Active
3.2 2 Sıvalı yüzeyin onarımını yapar. 3 Uygulama sonrası işlemleri yapar. Active
3.3 3 Çevre temizliğini yapar. 3 Uygulama sonrası işlemleri yapar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kum elenecek alanı ve uygun eleği açıklar. Active
BG 2 Eleği destek çıtası yardımıyla uygun açıda nasıl yerleştirilmesi gerektiğini açıklar. Active
BG 3 Kumun eleğe nasıl atılacağını açıklar. Active
BG 4 Eleme işlemi sonunda yapılacak tüm temizlik işlemlerini listeler. Active
BG 5 Yapacağı işe uygun kirecin nasıl seçileceğini açıklar. Active
BG 6 Kireç harcı için uygun dozda kireci kumla nasıl karıştıracağını açıklar. Active
BG 7 Sönmemiş kireç kullanılacak ise, kirecin nasıl söndürüleceğini açıklar. Active
BG 8 Sıvanacak yüzeyin cinsine göre harcın nasıl hazırlanacağını açıklar. Active
BG 9 Karışıma su katarak homojenlik sağlanıncaya kadar karıştırmaya devam edilmesi ve harcı dinlendirmeye bırakılması gerektiğini açıklar. Active
BG 10 Sıvanacak yüzeyi inceler, yüzeyde sıvanın yapışmasını engelleyecek yağ vb. maddeler varsa nasıl temizlenmesi gerektiğini açıklar. Active
BG 11 Gerekli durumlarda basit iş iskelesini nasıl kuracağını açıklar. Active
BG 12 Kaba sıvadan önce bütün tesisat işlerinin neden kontrol edilmesi gerektiğini açıklar. Active
BG 13 İnce sıvadan önce bütün iskele bağlantılarının duvardan nasıl ayrılması gerektiğini açıklar. Active
BG 14 Yüzeyde yapılması gereken tamirleri açıklar. Active
BG 15 Yüzeyde kırılması, tıraşlanması gereken yerler varsa uygun işlemlerin ne olduğunu açıklar. Active
BG 16 Sıvanacak beton yüzeyler yeterince pürüzlü değilse yüzeyi nasıl pürüzlendireceğini açıklar. Active
BG 17 Yüzeyde onarılması gereken küçük alanları nasıl onaracağını açıklar. Active
BG 18 Ahşap, metal ve beton yüzeyler için hazırladığı rabitz teli, sıva filesi vb. malzemeleri yüzey özelliklerine gore nasıl sabitlenmesi gerektiğini açıklar. Active
BG 19 Farklı malzemelerin birleşim yerlerine ne gibi işlemler yapılması gerektiğini listeler. Active
BG 20 Sıvanacak yüzeyin neden ıslatılması gerektiğini açıklar. Active
BG 21 Sıvanacak yüzeyin (tavan ve duvar) nasıl teraziye getirilmesi gerektiğini açıklar. Active
BG 22 Sıvanacak yüzeyin yüksekliği kullanılacak mastar boyunu geçiyorsa ne yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 23 Anoları nasıl oluşturacağını açıklar Active
BG 24 Merkezleri (dış köşeleri) nasıl yapacağını açıklar Active
BG 25 Mastarları nasıl tutturacağını açıklar. Active
BG 26 Mastarın kanca ile tutturulamadığı yerlerde, mastarı nasıl sabitleyeceğini açıklar. Active
BG 27 Sıvanacak yüzeyin neden ıslatılması gerektiğini açıklar. Active
BG 28 Köşeyi nasıl oluşturacağını açıklar. Active
BG 29 İç köşeleri nasıl yapacağını açıklar. Active
BG 30 Dökülen harçları, yeni harçlarla birlikte nasıl kullanacağını açıklar. Active
BG 31 Serpme yapmadan önce ne yapması gerektiğini belirtir. Active
BG 32 Nasıl serpme yapılacağını açıklar. Active
BG 33 Uygulanan harca ne yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 34 İkinci tabaka harcı nasıl uygulaması gerektiğini açıklar. Active
BG 35 Ano aralarında mastarlamanın nasıl yapılacağını açıklar. Active
BG 36 Üçüncü tabaka olarak atılacak harcın kıvamını belirtir. Active
BG 37 İkinci tabakadaki kalan boşluklara ne yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 38 Nasıl düzgün bir yüzey elde edileceğini açıklar. Active
BG 39 Dökülen harçlarla ilgili ne yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 40 Sıvanan yüzeye kuruduktan sonra ne yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 41 Merkezleri (dış köşeleri) yapmadan önce, ne yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 42 İnce sıva harcını nasıl plastik kıvama getireceğini açıklar. Active
BG 43 Sıvacı küreğini nasıl kullanması gerektiğini belirtir. Active
BG 44 İnce sıva harcını nasıl uygulaması gerektiğini açıklar. Active
BG 45 Tavana ince sıva harcını nasıl uygulaması gerektiğini açıklar. Active
BG 46 Yüzey kontrolünün nasıl yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 47 Duvarı perdah yapılacak hale nasıl getireceğini açıklar. Active
BG 48 Perdah işleminin nasıl yapılacağını açıklar. Active
BG 49 Sıva üzerini nasıl sileceğini açıklar. Active
BG 50 Çimento esaslı harcı gerekli katkı maddelerini kullanarak nasıl hazırlaması gerektiğini açıklar. Active
BG 51 Hazır yalıtımlı sıva harcı kullanılacaksa harcın nasıl hazırlanması gerektiğini açıklar. Active
BG 52 Birinci kat ısı yalıtımlı/katkılı sıva harcınının yüzeye nasıl uygulanması gerektiğini açıklar. Active
BG 53 Serpme sıva kuruduktan sonra neden sulanması gerektiğini açıklar. Active
BG 54 İkinci kat ısı yalıtımlı/katkılı sıva harcının yüzeye nasıl uygulanması gerektiğini açıklar. Active
BG 55 İnce sıva harcının yüzeye nasıl uygulanması gerektiğini açıklar. Active
BG 56 Perlitli sıva uygulamalarında yüzeyin neden sık sık sulanması gerektiğini açıklar. Active
BG 57 Katkılı sıva harcının yüzeye kaç kat ve hangi kıvamlarda uygulanması gerektiğini açıklar. Active
BG 58 Isı yalıtımlı/katkılı sıva kuruduktan sonra projesine göre yüzeye dekoratif sıvanın nasıl yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 59 Isı yalıtımlı/katkılı sıva kuruduktan sonra hava koşullarına göre ne yapması gerektiğini açıklar. Active
BG 60 Yüzey düzgünlüğünü nasıl kontrol edeceğini açıklar. Active
BG 61 Yüzeyde tabakalar halinde ayrılan sıvaya ne yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 62 Kabaran ve zarar gören bölgeleri nasıl temizleyeceğini açıklar. Active
BG 63 Onarım için ne yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 64 Yüzeyde oluşan çatlaklar veya tahribatlı bölgeler için ne yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 65 Yüzeydeki sıva harcını mala ile düzelttikten sonra ne yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 66 Sıva kuruduktan sonra ne yapılması gerektiğini belirtir. Active
BG 67 Kullanıma uygun olan kireç harçlarının nasıl muhafaza edileceğini açıklar. Active
BG 68 Kullanılmayan atıl haldeki malzemelere atık yönetmeliğine uygun olarak ne yapılması gerektiğini açıklar. Active
BY 1 Kireç (çeşitli bağlayıcı) sıva harcı hazırlamak için uygun bir alan belirler. Active
BY 2 Kireç (çeşitli bağlayıcı) harcı için uygun dozda kireci kumla karıştırır. Active
BY 3 Karışıma su katarak homojenlik sağlanıncaya kadar karıştırmaya devam eder. Active
BY 4 Kireç (çeşitli bağlayıcı) harcı için uygun dozda kireci kumla karıştırır. Active
BY 5 Sıvanacak yüzeyin yeri ve cinsine göre harcı hazırlar. Active
BY 6 Karışıma su katarak homojenlik sağlanıncaya kadar karıştırmaya devam eder ve harcı dinlendirmeye bırakır. Active
BY 7 Sıvanacak yüzeyi inceler, yüzeyde sıvanın yapışmasını engelleyecek yağ vb. maddeler varsa temizler. Active
BY 8 Yüzeyde kırılması, tıraşlanması gereken yerler varsa uygun işlemleri uygular. Active
BY 9 Yüzeyde onarılması gereken küçük alanları sıva harcı ile onarır. Active
BY 10 Ahşap, metal ve beton yüzeyler için hazırladığı rabitz teli, sıva filesi vb. malzemeleri yüzey özelliklerine göre sabitler. Active
BY 11 Farklı malzemelerin birleşim yerlerini ortalayacak şekilde, uygun ölçülerde, sıva filesi, alçı harcı ile yapıştırır. Active
BY 12 Sıvanacak yüzeyi yeterli miktarda ıslatır. Active
BY 13 Sıvanacak yüzeyi (tavan ve duvar) uygun aralıklarla anolar yardımı ile teraziye getirir. Active
BY 14 Sıvanacak yüzeyin yüksekliği kullanılacak mastar boyunu geçiyorsa üst ve alt çıtalar arasına ilave çıtalar yerleştirir. Active
BY 15 Mastar uzunluğunu geçmeyen aralıklarla anoları oluşturur. Active
BY 16 Ano çıtaların arasını üç kat serpme harçla doldurur, mastarla düzelterek anoları oluşturur. Active
BY 17 Merkezleri (dış köşeleri) yapmak için mastarları köşeye dayayıp terazi veya şakül yardımı ile terazisine getirir. Active
BY 18 Mastarları kanca yardımı ile sıkıca tutturur. Active
BY 19 Kanca ile tutturulamayan yerlerde mastar, payanda desteği ile sabitlenir. Active
BY 20 Sıvanacak yüzeyi ıslatır. Active
BY 21 Harçla üç tabaka serpme atar, mastarla düzelterek köşeyi oluşturur. Active
BY 22 İç köşeleri yapmak için gönye yardımıyla iç köşe anosunu oluşturur. Active
BY 23 Dökülen harçları, yeni harçlarla birlikte harç teknesinde kıvamını sağladıktan sonra kullanır. Active
BY 24 Serpme yapmadan önce yüzeyi hafifçe ıslatır. Active
BY 25 Hazırladığı akıcı kıvamdaki harcı yüzeye mala ile serpme yapar. Active
BY 26 Uygulanan harcın çekmesini bekler Active
BY 27 Kullanacağı kadar plastik kıvamdaki harcı sıvacı küreğinden ikinci tabaka olarak atar. Active
BY 28 Ano aralarında mastarlama işlemini yapar. Active
BY 29 Akıcı kıvamdaki harcı yüzeye üçüncü tabaka olarak atar. Active
BY 30 İkinci tabakadaki kalan boşlukları doldurur. Active
BY 31 Mastarla düzelterek düzgün bir yüzey elde eder. Active
BY 32 Dökülen harçları harç teknesinde toplar. Active
BY 33 Merkezleri (dış köşeleri) yapmadan önce, köşebentler, serpme yardımıyla terazisinde yerleştirir. Active
BY 34 Kurallarına göre hazırladığı ince sıva harcını tekneye alarak plastik kıvama getirir. Active
BY 35 Hazırlanan ince sıva harcını sıvacı küreğine alır. Active
BY 36 Sıvacı küreği veya malayla ince sıva harcını aşağıdan yukarıya çeker veya atar. Active
BY 37 Mastarla yüzey kontrolünü yapar. Active
BY 38 Fırçayla ıslatılan yüzeye tirfil malası ile sürekli daireler çizerek çatlak, pürüz ve dalgalanma kalmayacak şekilde perdah yapar. Active
BY 39 Sıva üzerini sünger ile silerek serbest kumları düşürür. Active
BY 40 Sıvanan yüzeyi, kuruduktan sonra, hava koşullarına göre sular. Active
BY 41 Yüzeye uygun ölçüde mastar yardımıyla yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol eder. Active
BY 42 Kullanılmayan atıl haldeki malzemelerin atık yönetmeliğine uygun olarak stoklanmasını sağlar. Active
BY 43 Kullanılan araç/gereçleri temizleyerek toplar. Active