ReferansKod (RevizyonNo) 11UY0023-3 (RevNo:2)
Yeterlilik İNŞAAT BOYACISI
Teorik Sınav Zorunlu mu? No
Seviye Tamamlama Süresi 1
Belge Gecerlilik Süresi 5
Gozetim Sayisi 1
Aciklama
BirimKod A1
Tanım İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 4 38 5 60 3 $90.00
Performans P1 4 70 1 80 3 $150.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri alır. 1 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak iş organizasyonu yapar. Active
1.2 2 İşverenle ilişkileri yürütür. 1 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak iş organizasyonu yapar. Active
1.3 3 İş programı yapar. 1 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak iş organizasyonu yapar. Active
1.4 4 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular. 1 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak iş organizasyonu yapar. Active
1.5 5 Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunur. 1 İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak iş organizasyonu yapar. Active
2.1 1 Meslekle ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri takip eder. 2 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür. Active
2.2 2 Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılır. 2 Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Çalışacağı alandaki tehlike kaynaklarını listeler. Active
BG 2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri açıklar. Active
BG 3 Sorun yaratacak aksaklıkları kime bildirmesi gerektiğini açıklar. Active
BG 4 Kazaya sebebiyet verecek davranışları listeler. Active
BG 5 İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemleri listeler. Active
BG 6 Çalışma alanında ilgisiz kişilerin neden bulunmaması gerektiğini açıklar. Active
BG 7 İlk yardım çantası ve yangın söndürücünün çalışma ortamında neden bulundurulması gerektiğini açıklar. Active
BG 8 İletişim araçlarını (telsiz, telefon vb.) neden yanında bulundurması gerektiğini açıklar. Active
BG 9 Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği yetkilisinin direktiflerine uygun olarak yapılması gerektiğini belirtir. Active
BG 10 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulması gerektiğini belirtir. Active
BG 11 İşverenin iş ile ilgili verdiği talimatlara uyulması gerektiğini belirtir. Active
BG 12 İşin gidişatı konusunda işvereni neden bilgilendirmesi gerektiğini açıklar. Active
BG 13 Yapı teknik-ortam uygulama şartlarını açıklar. Active
BG 14 Yanında çalışanlara iş dağılımı yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 15 Kullanılacak malzemeyi, malzeme miktarını, işe başlama ve iş bitiş sürelerini açıklar. Active
BG 16 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerinin nasıl uygulanacağını açıklar. Active
BG 17 İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl karşılanması gerektiğini açıklar. Active
BG 18 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı nasıl yapacağını açıklar. Active
BG 19 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırması gerektiğini açıklar. Active
BG 20 Gerekli önlemleri alarak tehlikeli ve zararlı atıkların ve geri dönüştürülebilen malzemelerin geçici depolamasının nasıl yapılacağını açıklar. Active
BG 21 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin nasıl depolanması gerektiğini açıklar. Active
BG 22 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurması gerektiğini belirtir. Active
BG 23 Meslekle ilgili yayınları ve ürün tanıtım toplantılarını takip etmesi gerektiğini belirtir. Active
BG 24 Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına katılması gerektiğini açıklar. Active
BG 25 Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri çalıştığı ekiple paylaşması gerektiğini belirtir. Active
BY 1 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır. Active
BY 2 İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere uyar. Active
BY 3 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar. Active
BirimKod A2
Tanım İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 68 42 60 3 $150.00
Performans P1 4 240 1 80 3 $420.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Yüzey kontrolünü Ek 2’de yer alan kontrol listesine göre yapar. 1 Boya/vernik öncesi hazırlık işlemlerini yapar. Active
1.2 2 Yüzey temizliğini Ek 2’de yer alan kontrol listesine göre yapar. 1 Boya/vernik öncesi hazırlık işlemlerini yapar. Active
1.3 3 Yüzeye ilişkin altyapı hazırlığını Ek 2’de yer alan kontrol listesine göre yapar. 1 Boya/vernik öncesi hazırlık işlemlerini yapar. Active
1.4 4 Malzemeleri ve boyanacak yüzeyi kullanıma hazır hale getirir. 1 Boya/vernik öncesi hazırlık işlemlerini yapar. Active
2.1 1 Macunlama işlemlerini Ek 2’de yer alan kontrol listesine göre yapar. 2 Boya/vernik işlemlerini uygular. Active
2.2 2 Macun sonrası zımpara işlemini Ek 2’de yer alan kontrol listesine göre yapar. 2 Boya/vernik işlemlerini uygular. Active
2.3 3 Zımpara sonrası yüzey temizliğini Ek 2’de yer alan kontrol listesine göre yapar. 2 Boya/vernik işlemlerini uygular. Active
2.4 4 Astarlama yapar. 2 Boya/vernik işlemlerini uygular. Active
2.5 5 Son kat boya/vernik uygular. 2 Boya/vernik işlemlerini uygular. Active
3.1 1 Boyanan/verniklenen yüzeyi kontrol eder. 3 Boya/vernik sonrası işlemleri yapar. Active
3.2 2 Yüzeydeki hataları giderir. 3 Boya/vernik sonrası işlemleri yapar. Active
3.3 3 Yerlere dökülen ve camlarda kalan boyaları temizler. 3 Boya/vernik sonrası işlemleri yapar. Active
3.4 4 Priz ve elektrik anahtarlarını iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak söker/takar. 3 Boya/vernik sonrası işlemleri yapar. Active
3.5 5 Kağıt maskeleme bantlarını söker. 3 Boya/vernik sonrası işlemleri yapar. Active
3.6 6 Atıkların ayrıştırılması, depolanması ve uzaklaştırılmasını sağlar. 3 Boya/vernik sonrası işlemleri yapar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Yüzeyi nasıl kontrol edeceğini açıklar. Active
BG 2 Yüzeyin özelliğine göre yapılacak işlemleri açıklar. Active
BG 3 Yapı temel izolasyon eksiklerini ve genel kontrolleri ile ilgili kime/kimlere bilgi vereceğini açıklar. Active
BG 4 Metal yüzeylerde çapak ve kaynak izlerinin temizliğinin nasıl yapılacağını açıklar. Active
BG 5 Ahşap yüzeylerde ahşap budaklarını ve ahşaptaki fazla reçineleri pürmüz veya emprenye ile nasıl arındırılacağını açıklar. Active
BG 6 Yüzeyleri nasıl temizleyeceğini açıklar. (tozdan, kirden, yağdan, küften) Active
BG 7 Zeminin durumuna bağlı olarak; yüzey temizleme yöntemlerini listeler. Active
BG 8 Gevşek ve kendini taşıyamayan tabakaları (eski boyalı, sıvalı yüzeyler) yüzeyden nasıl ayıracağını açıklar. Active
BG 9 İç ve dış yüzeylerde gizli dere, balkon, ıslak hacimlerdeki tesisat kaçaklarının izolasyon eksikliklerinin giderilmesi için ne yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 10 İşin gerektirdiği basit iskelelerin kurulması/sökülmesi işlemlerinin nasıl yapılacağını açıklar. Active
BG 11 Astar öncesi yüzey durumuna göre yüzey düzeltme işlemleri için uygun malzemelerin (çimento esaslı yüzey düzeltme harçları, kullanıma hazır macunlar, alçı, mastik, akrilik-poliüreten malzemeler v.s.) nasıl hazırlayacağını açıklar. Active
BG 12 Ahşap yüzeylerde ahşabın yapısındaki nem oranının nasıl ölçüleceğini açıklar. Active
BG 13 Ahşabın nem oranına göre uygulamaya geçip geçmeyeceğini açıklar. Active
BG 14 Ahşap yüzeylerde ahşap koruyucu kullanarak ahşabın içten nasıl korunması gerektiğini açıklar. Active
BG 15 Ürünlerin teknik bülten, ambalaj ve etiketlerinde yer alan kullanım şartlarını açıklar. Active
BG 16 Ürün uygulama malzemelerini ve ekipmanı (fırça, rulo, püskürtme makineleri gibi) nasıl kullanacağını açıklar. Active
BG 17 Boya öncesi ve sonrasında gerekli tedbirleri aldıktan sonra prizleri ve elektrik anahtarları için ne yapması gerektiğini açıklar. Active
BG 18 Eşyaları ve boyanmayacak alanları (kapı, pencere vb.) nasıl koruyacağını açıklar. Active
BG 19 Boya uygulaması öncesi/sonrası kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temizliğinin nasıl yapılacağını açıklar. Active
BG 20 Macunlama işlemine başlamadan önce astarın teknik bültende yer alan kuruma süresini açıklar. Active
BG 21 Macunu teknik bültendeki kullanım talimatına göre nasıl hazırlandığını açıklar. Active
BG 22 Spatula veya mala ile macunu yüzeye nasıl uygulanacağını açıklar. Active
BG 23 Macun uygulama sonrası zımparalama işleminin nasıl yapılacağını açıklar. Active
BG 24 Zımpara işleminden sonra yapılması gereken ilk işlemi açıklar. Active
BG 25 Mala, spatula veya püskürtme yardımı ile boya/ vernik yapılacak alana ne yapılması gerektiğini açıklar Active
BG 26 Yüzeylere göre seçilmiş astarları teknik kullanım talimatına göre nasıl kullanıma hazır hale getireceğini açıklar. Active
BG 27 Astar işlemini teknik kullanım talimatına göre ekipmanlarla nasıl uygulanacağını açıklar. Active
BG 28 Teknik bülteni dikkate alarak astarın kuruma süresini açıklar. Active
BG 29 Yüzeye, ortam ve iklim şartlarına göre seçilmiş boyayı/verniği kullanım talimatına uygun olarak nasıl uygulayacağını açıklar. Active
BG 30 Hazırlanmış boyayı/verniği birinci kat uygulamasının nasıl yapılacağını açıklar. Active
BG 31 Teknik kullanım talimatında belirtilen kuruma süresini açıklar. Active
BG 32 Birinci katın kurumasından sonra ihtiyaca göre zımparalama yapılıp yapılmaması gerektiğini açıklar. Active
BG 33 İkinci veya üçüncü kat boyanın/verniğin gereği halinde nasıl uygulanacağını açıklar. Active
BG 34 Zeminlerde (beton) epoksi boyanın nasıl uygulanması gerektiğini açıklar. Active
BG 35 Ahşabın doğal yapısının ve görüntüsünün korunması için hangi malzemelerin kullanılması gerektiğini açıklar. Active
BG 36 Yüzeyde yapılması gereken kontrolleri açıklar. Active
BG 37 İşverenin talebinin yerine gelip gelmediğini açıklar. Active
BG 38 Boyadan sonra yüzeylerde kalan hatalı kısımlara nasıl bir işlem uygulanması gerektiğini açıklar. Active
BG 39 Kullanılan boya malzemesine göre yüzey temizliğinin nasıl yapılacağını açıklar. Active
BG 40 Boyalı/vernikli yüzeye zarar vermeyecek şekilde kâğıt maskeleme bantlarının nasıl söküleceğini açıklar. Active
BG 41 Atıkların nasıl uzaklaştırılacağını açıklar. Active
BG 42 Geri dönüştürülmesi gereken atıkların nasıl ayrıştırılacağını ve depolanacağını açıklar. Active
BY 1 Yüzeyi kontrol eder. Active
BY 2 Yüzeyin özelliğine göre yapılacak işlemlere karar verir. Active
BY 3 Metal yüzeylerde varsa çapak, kaynak izlerinin ve pasların mekanik ve/veya kimyasal yollarla temizliğini yapar. Active
BY 4 Ahşap yüzeylerde ahşap budaklarını ve ahşaptaki fazla reçineleri pürmüz veya emprenye ile arındırır. Active
BY 5 Yüzeyleri tozdan, kirden, yağdan, küften temizler. Active
BY 6 Macunlamadan önce, zeminin durumuna bağlı olarak; raspalama, taşlama, zımparalama, tel fırça, basınçlı su, yapı kimyasalları ve kumlama vb. yöntemleri ile yüzey temizliği yapar. Active
BY 7 Gevşek ve kendini taşıyamayan tabakaları (eski boyalı, sıvalı yüzeyler) yüzeyden ayırır. Active
BY 8 Gerekiyorsa, işin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve iş bitiminde söker. Active
BY 9 Astar öncesi yüzey durumuna göre yüzey düzeltme işlemleri için uygun malzemeyi hazırlar. Active
BY 10 Ürün uygulama malzemelerini ve ekipmanı (fırça, rulo, püskürtme makineleri gibi) kullanıma hazır hale getirir. Active
BY 11 Eşyaları ve boyanmayacak alanları (kapı, pencere, süpürgelik) kağıt maskeleme bandı ile bantlar ve/veya koruyucu örtü ile kaplar. Active
BY 12 Macunu teknik bültendeki kullanım talimatına göre hazırlar. Active
BY 13 Spatula veya mala ile macunu yüzeye uygular. Active
BY 14 Macun uygulama sonrası teknik bültendeki bekleme süresi tamamlandıktan sonra uygun zımpara ile zımparalama işlemi yapar. Active
BY 15 Zımpara işleminden sonra yüzey temizliğini yapar. Active
BY 16 Mala, spatula veya püskürtme yardımı ile boya/ vernik yapılacak alana rötuş yapar. Active
BY 17 Yüzeylere göre seçilmiş astarları teknik kullanım talimatına göre kullanıma hazır hale getirir. Active
BY 18 Astar işlemini teknik kullanım talimatına göre fırça, rulo, püskürtme makineleri gibi yardımcı araçlarla uygular. Active
BY 19 Yüzeye, ortam ve iklim şartlarına uygun olarak seçilmiş boyayı/verniği kullanım talimatına uygun olarak hazırlar. Active
BY 20 Hazırlanmış boyayı/verniği birinci kat olarak uygular. Active
BY 21 Teknik kullanım talimatında belirtilen süre kadar kurumaya bırakır. Active
BY 22 Birinci katın kurumasından sonra yüzeyin durumuna göre gerekirse zımparalama yapar. Active
BY 23 Yüzeyin gözle ve elle kontrolünü yapar. Active
BY 24 Kullanılan boya malzemesine göre yüzeyi nemli bez, spatula veya tiner yardımı ile temizler. Active
BY 25 Boyalı/vernikli yüzeye zarar vermeyecek şekilde kâğıt maskeleme bantlarını söker. Active
BY 26 Kullanılacak araç, gereç ve ekipmanın temizliğini yapar. Active