ReferansKod (RevizyonNo) 11UY0010-3 (RevNo:4)
Yeterlilik ÇELİK KAYNAKÇISI
Teorik Sınav Zorunlu mu? Yes
Seviye Tamamlama Süresi 2
Belge Gecerlilik Süresi 5
Gozetim Sayisi 1
Aciklama
BirimKod A1
Tanım KAYNAK İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 60 3 $100.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Kaynak işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapması gerekenleri açıklar. 1 İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını açıklar. Active
1.2 2 İş güvenliği ile ilgili tehlike ve riskleri açıklar. 1 İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını açıklar. Active
1.3 3 Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini nasıl uygulayacağını tarif eder. 1 İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını açıklar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 İş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek riskleri ve alınması gereken önlemleri sıralar. Active
BG 2 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları açıklar. Active
BG 3 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını sıralar. Active
BG 4 Yapılan çalışmaya ait iş alanının güvenliğini nasıl sağlayacağını açıklar. Active
BG 5 Gaz kaçağı, elektrik kaçağı ve elektriksel tehlikenin yüksek olduğu çalışma alanlarında alınacak güvenlik önlemlerini tanımlar. Active
BG 6 Kaynak gazı ile dumanlarının ve ışımalarının zararlarını ve bunlardan korunma yöntemlerini açıklar. Active
BG 7 Çalışma ortamının havalandırılmasının önemini ve nasıl yapılacağını açıklar. Active
BG 8 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarında yapacağı faaliyetleri tarif eder. Active
BG 9 Kaynak makinasına ait özel acil durum prosedürlerini açıklar. Active
BG 10 Acil durumlarda ilgili görevlilere bildirimde bulunma yöntemlerini açıklar. Active
BirimKod B1
Tanım ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $200.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Elektrotla ark kaynağı teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 Elektrotla ark kaynağı işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar. Active
BG 2 Elektrotların muhafaza yöntemlerini tanımlar. Active
BG 3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 4 Kullanacağı sarf malzemeyi nasıl seçeceğini açıklar. Active
BG 5 Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar. Active
BG 6 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 7 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. Active
BG 8 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlamayı tarif eder. Active
BG 9 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar. Active
BG 10 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. Active
BG 11 Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar. Active
BG 12 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar. Active
BY 1 Doğru elektrot tip ve çapları seçer. Active
BY 2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. Active
BY 4 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e göre kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 5 Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar. Active
BY 6 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlar. Active
BY 7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 8 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar. Active
BY 9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active
BirimKod B2
Tanım GAZ KORUMASIZ ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (114) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $100.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Gaz korumasız özlü tel elektrotla ark kaynağı teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 Gaz korumasız özlü tel elektrotla ark kaynağı işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar. Active
BG 2 Elektrotların muhafaza yöntemlerini tanımlar. Active
BG 3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 4 Kullanacağı sarf malzemeyi nasıl seçeceğini açıklar. Active
BG 5 Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar. Active
BG 6 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 7 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. Active
BG 8 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlamayı tarif eder. Active
BG 9 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar. Active
BG 10 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. Active
BG 11 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar. Active
BY 1 Doğru elektrot tip ve boyutları seçer. Active
BY 2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. Active
BY 4 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 5 Kaynak ile birleştirilecek olan yüzeylerin temizliğini yapar. Active
BY 6 Ark kaynağı pense ve şase kablolarını bağlar. Active
BY 7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 8 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar. Active
BY 9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active
BirimKod B3
Tanım TEL ELEKTROTLA (ELLE VEYA YARI MEKANİZE) TOZ ALTI ARK KAYNAĞI (121) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $100.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Tel elektrotla toz altı ark kaynağı teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 Tel elektrotla toz altı ark kaynağı işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar Active
BG 2 Kaynak teli, toz tipleri ve boyutları tanımlar. Active
BG 3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 4 Kullanacağı sarf malzemenin seçimini ve muhafaza yöntemlerini açıklar. Active
BG 5 Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar. Active
BG 6 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 7 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. Active
BG 8 Kaynak yöntemine özel düzenekleri açıklar. Active
BG 9 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar. Active
BG 10 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. Active
BG 11 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar. Active
BY 1 Doğru kaynak teli, toz tipleri ve boyutlarını seçer. Active
BY 2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 3 Kaynak tozu beslemesini ve doğru geri kazanılmasını sağlar. Active
BY 4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. Active
BY 5 Kaynatılacak parçaların temizliğini yapar. Active
BY 6 Toz altı kaynak kafasını ve şase kablosunu doğru bağlar. Active
BY 7 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 9 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar. Active
BY 10 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active
BirimKod B4
Tanım ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA (ELLE VEYA YARI MEKANİZE) TOZ ALTI ARK KAYNAĞI (125) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $100.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Özlü tel elektrotla toz altı ark kaynağı teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 Özlü tel elektrotla toz altı ark kaynağı işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar. Active
BG 2 Kaynak teli, toz tipleri ve boyutları tanımlar. Active
BG 3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 4 Kullanacağı sarf malzemenin seçimini ve muhafaza yöntemlerini açıklar. Active
BG 5 Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı gaz ve tozların etkilerini sıralar. Active
BG 6 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 7 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. Active
BG 8 Kaynak yöntemine özel düzenekleri açıklar. Active
BG 9 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar. Active
BG 10 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. Active
BG 11 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar. Active
BY 1 Doğru kaynak teli, toz tipleri ve boyutlarını seçer. Active
BY 2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 3 Kaynak tozu beslemesini ve doğru geri kazanılmasını sağlar. Active
BY 4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. Active
BY 5 Kaynatılacak parçaların temizliğini yapar. Active
BY 6 Toz altı kaynak kafasını ve şase kablosunu doğru bağlar. Active
BY 7 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 9 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar. Active
BY 10 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active
BirimKod B5
Tanım TEL ELEKTROTLA METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI) (131) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $100.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Metal-ark asal gaz kaynağı (MIG) kaynağı teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 Metal-ark asal gaz kaynağı (MIG) işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar. Active
BG 2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar. Active
BG 3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 4 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 5 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. Active
BG 6 Kaynak makinesi temel bileşenleri ve teçhizatını sıralar. Active
BG 7 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar. Active
BG 8 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. Active
BG 9 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemini açıklar. Active
BG 10 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini açıklar. Active
BY 1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 2 Kaynak öncesi tel makarasının kontrolünü yapar. Active
BY 3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer. Active
BY 4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. Active
BY 5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar. Active
BY 7 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar. Active
BY 8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 9 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder. Active
BY 10 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active
BirimKod B6
Tanım TEL ELEKTROTLA METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) (135) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $100.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Metal-ark aktif gaz kaynağı (MAG) teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 Metal-ark aktif gaz kaynağı (MAG) işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar. Active
BG 2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar. Active
BG 3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 4 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 5 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. Active
BG 6 Kaynak makinesi temel bileşenleri ve teçhizatını sıralar. Active
BG 7 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar. Active
BG 8 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. Active
BG 9 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemini açıklar. Active
BG 10 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini açıklar. Active
BY 1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 2 Kaynak öncesi tel makarasının kontrolünü yapar. Active
BY 3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer. Active
BY 4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. Active
BY 5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar. Active
BY 7 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar. Active
BY 8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 9 Koruyucu gazın çeşidi ve debisinin doğru seçer. Active
BY 10 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active
BirimKod B7
Tanım AKTİF KORUYUCU GAZLA ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA METAL-ARK KAYNAĞI (136) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $100.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Aktif koruyucu gazla özlü tel metal-ark kaynağı teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 Aktif koruyucu gazla özlü tel metal-ark kaynağı işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar. Active
BG 2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar. Active
BG 3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 4 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 5 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. Active
BG 6 Kaynak makinesi temel bileşenleri ve teçhizatını sıralar. Active
BG 7 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar. Active
BG 8 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. Active
BG 9 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemini açıklar. Active
BG 10 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini açıklar. Active
BY 1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 2 Kaynak öncesi tel makarasının kontrolünü yapar. Active
BY 3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer. Active
BY 4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. Active
BY 5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar. Active
BY 7 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar. Active
BY 8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 9 Koruyucu gazın çeşidi ve debisinin doğru seçer. Active
BY 10 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active
BirimKod B8
Tanım AKTİF KORUYUCU METALİK ÖZLÜ ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (138) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $100.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Aktif koruyucu metalik özlü elektrotla ark kaynağı teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 Aktif koruyucu metalik özlü elektrotla ark kaynağı işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak teli, tipi ve boyutlarını tanımlar. Active
BG 2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar. Active
BG 3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 4 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 5 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. Active
BG 6 Kaynak makinesi temel bileşenleri ve teçhizatını sıralar. Active
BG 7 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar. Active
BG 8 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. Active
BG 9 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemini açıklar. Active
BG 10 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini açıklar. Active
BY 1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 2 Kaynak öncesi tel makarasının kontrolünü yapar. Active
BY 3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer. Active
BY 4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. Active
BY 5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar. Active
BY 7 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar. Active
BY 8 WPS/pWPS’in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 9 Koruyucu gazın çeşidi ve debisinin doğru seçer. Active
BY 10 WPS/pWPS’ boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active
BirimKod B9
Tanım TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) (141) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $100.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Tungsten asal gaz kaynağı (TIG) teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 Tungsten asal gaz kaynağı (TIG) işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar. Active
BG 2 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 4 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. Active
BG 5 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemlerini tarif eder. Active
BG 6 Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar. Active
BG 7 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. Active
BG 8 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar. Active
BG 9 Toryum oksit katkılı tungsten elektrot ucunun sivriltilerek hazırlanması esnasında toryum oksit parçacıklarının ortama yayılmasının nasıl önleneceğini açıklar. Active
BY 1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 2 Doğru nozulu seçer. Active
BY 3 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar. Active
BY 4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer. Active
BY 5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder. Active
BY 6 Kaynatılacak parçaların WPS/pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. Active
BY 8 WPS/pWPS'in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar. Active
BY 13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active
BirimKod B10
Tanım OTOJEN TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAĞI (142) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $100.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Otojen Tungsten asal gaz kaynağı teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 Otojen Tungsten asal gaz kaynağı işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar. Active
BG 2 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 4 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. Active
BG 5 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemlerini tarif eder. Active
BG 6 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. Active
BG 7 Kaynak Prosedür Şartnamesi‟ne (WPS/pWPS) göre parametreleri ayarlamasını açıklar. Active
BG 8 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini açıklar. Active
BG 9 Toryum oksit katkılı tungsten elektrot ucunun sivriltilerek hazırlanması esnasında toryum oksit parçacıklarının ortama yayılmasının nasıl önleneceğini açıklar. Active
BY 1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 2 Doğru nozulu seçer. Active
BY 3 Ark boyutunu doğru seçerek kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar. Active
BY 4 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder. Active
BY 5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 6 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. Active
BY 7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 8 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 9 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 10 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 11 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar. Active
BY 12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active
BirimKod B11
Tanım BORU BİÇİMİNDE ÖZLÜ ELEKTROTLU TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAĞI (143) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $100.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Boru biçiminde özlü elektrotlu tungsten asal gaz kaynağı teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 Boru biçiminde özlü elektrotlu tungsten asal gaz kaynağı işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar. Active
BG 2 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 4 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. Active
BG 5 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemlerini tarif eder. Active
BG 6 Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar. Active
BG 7 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. Active
BG 8 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar. Active
BG 9 Toryum oksit katkılı tungsten elektrot ucunun sivriltilerek hazırlanması esnasında toryum oksit parçacıklarının ortama yayılmasının nasıl önleneceğini açıklar. Active
BY 1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 2 Doğru nozulu seçer. Active
BY 3 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar. Active
BY 4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer. Active
BY 5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder. Active
BY 6 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. Active
BY 8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar. Active
BY 13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active
BirimKod B12
Tanım İNDİRGEYİCİ GAZ VE KATI DOLGU MALZEMELİ TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAĞI (145) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $100.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 İndirgeyici gaz ve katı dolgu malzemeli tungsten asal gaz kaynağı teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 İndirgeyici gaz ve katı dolgu malzemeli tungsten asal gaz kaynağı işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar. Active
BG 2 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 4 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. Active
BG 5 Doğru koruyucu gazı ile debisini seçme yöntemlerini tarif eder. Active
BG 6 Kaynak ark üflemesinden korunma yollarını açıklar. Active
BG 7 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. Active
BG 8 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar. Active
BG 9 Toryum oksit katkılı tungsten elektrot ucunun sivriltilerek hazırlanması esnasında toryum oksit parçacıklarının ortama yayılmasının nasıl önleneceğini açıklar. Active
BY 1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 2 Doğru nozulu seçer. Active
BY 3 Ark kaynağı torç ve şase kablolarını doğru bağlar. Active
BY 4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer. Active
BY 5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder. Active
BY 6 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. Active
BY 8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar. Active
BY 13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active
BirimKod B13
Tanım PLAZMA ARK KAYNAĞI (15) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $100.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Plazma ark kaynağı teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 Plazma ark kaynağı işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar. Active
BG 2 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 3 Kullanacağı sarf malzemenin seçimini açıklar. Active
BG 4 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 5 Kaynak yöntem şartnamesinde (WPS/pWPS) hangi bilgilerin yer alacağını açıklar. Active
BG 6 Torç ve temas ucunun tip ve boyutunu tanımlar. Active
BG 7 Kaynak tertibatının olası arızalarını açıklar. Active
BG 8 Ana malzemenin gerektirdiği ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığın kontrolü ve metodunu açıklar. Active
BG 9 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar. Active
BY 1 Doğru elektrot tip ve boyutları seçer. Active
BY 2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar. Active
BY 4 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 5 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve ve montajı yapar. Active
BY 6 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 7 Kaynak arkını ve banyosunu çevre şartlarından korur. Active
BY 8 Pasolar arası ve son temizliğini uygun şekilde yapar. Active
BY 9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active
BirimKod B14
Tanım OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI (311) YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Teorik T1 40 20 10 50 3 $100.00
Performans P1 4 100 1 80 3 $200.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Oksi-asetilen kaynağı teçhizatını hazırlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.2 2 Kaynak işlemlerinde kullanılacak ana ve sarf malzemeleri tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.3 3 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
1.4 4 Oksi-asetilen kaynak işlemlerini yapar. 1 Kaynak işlemini gerçekleştirir. Active
2.1 1 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarına uyar. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
2.2 2 Gerçekleştirdiği işlerde çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. 2 İSG, çevre ve kalite gerekliliklerine uyar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Kaynak arkının ve banyosunun hava akımlarından korunmasının önemini açıklar. Active
BG 2 Kaynak prosesinde kullanılan ölçü aletlerini tanımlar. Active
BG 3 Kaynakla ilgili ana ve sarf malzemeleri tanımlar. Active
BG 4 Kullanacağı sarf malzemenin seçimini açıklar. Active
BG 5 Kaynak işleminin yapılacağı alanın özelliklerini tanımlar. Active
BG 6 Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametreleri ayarlamasını açıklar. Active
BG 7 Gaz alev tip ve ayarlarını açıklar. Active
BG 8 Aşırı ısıtmanın etkisini tarif eder. Active
BG 9 Gaz tüplerini, kullanım, taşınma ve depolanma yöntemlerini açıklar. Active
BG 10 Geriden alev alma ve alevin geri tepmesini ve tepme durumunda alınacak önlemleri tanımlar. Active
BG 11 Kuru ve sulu güvenlik sistemleri, kullanımları ve periyodik bakımlarının neler olduğunu açıklar. Active
BG 12 Kaynak kusurlarını ve sebeplerini nasıl tespit edeceğini açıklar. Active
BG 13 Kaynakta hangi gaz ve hortumların kullanılacağını ve nasıl ayırt edileceğini bilir. Active
BY 1 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar. Active
BY 2 Oksijen ve asetilen tüpleriyle kaynak üfleci bağlantılarını kontrol eder. Active
BY 3 Şalomenin temizliğini kontrol eder. Active
BY 4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer. Active
BY 5 Doğru üfleç (kaynak şalomelerini) seçer. Active
BY 6 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar. Active
BY 7 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar. Active
BY 8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar. Active
BY 9 Kaynak prosesi boyunca gerekli ölçümleri uygun ölçü aletleri ile yapar. Active
BY 10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. Active
BY 11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır. Active
BY 12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur. Active
BY 13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. Active