ReferansKod (RevizyonNo) 16UY0253-2 (RevNo:0)
Yeterlilik İNŞAAT İŞÇİSİ
Teorik Sınav Zorunlu mu? Yes
Seviye Tamamlama Süresi 1
Belge Gecerlilik Süresi 5
Gozetim Sayisi 1
Aciklama
BirimKod A1
Tanım İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ ORGANİZASYONU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Mulakat T2 15 15 10 60 3 $150.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uyması gereken önlemleri açıklar. 1 Yapılacak işlerle ilgili uyması gereken emniyet tedbirlerini açıklar. Active
1.2 2 Çalışma ortamında ve alanında uyması gereken önlemleri açıklar. 1 Yapılacak işlerle ilgili uyması gereken emniyet tedbirlerini açıklar. Active
2.1 1 İş için gerekli araç, gereç ve ekipmanı kullanıma nasıl hazırlayacağını açıklar. 2 Çalışma ortamının düzenlenmesi ile ilgili yapması gerekenleri açıklar. Active
2.2 2 Çalışma ortamının düzenini ve tertibini nasıl sağlayacağını açıklar. 2 Çalışma ortamının düzenlenmesi ile ilgili yapması gerekenleri açıklar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Çalışacağı alandaki tehlike, tehlike kaynakları ve risk unsurlarını listeler. Active
BG 2 Yapılacak işe uygun (kalıp, demir, beton, duvar, sıva) iş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri listeler. Active
BG 3 Çalışacağı alanda oluşabilecek tehlike ve risk unsurlarına karşı alınmış olan tedbirleri ve ikaz/uyarı işaretlerini sıralar. Active
BG 4 Yapılacak işle ilgili kazaya sebebiyet verecek tehlikeli durum ve davranışların neler olduğunu açıklar. Active
BG 5 İşyerinde kullanılan iş ile ilgili alet ve iş ekipmanlarının olası olumsuzluk durumlarında ne yapması gerektiğini açıklar. Active
BG 6 Çalışma esnasında, çalışma alanı ve çevresinde meydana gelen tehlikeli durumlar ile karşılaştığında ne yapması gerektiğini açıklar. Active
BG 7 İş için gerekli araç, gereç ve ekpimanı kullanıma nasıl hazırlayacağını açıklar. Active
BG 8 Çalışma ortamının tertip ve düzeni için yapılması gerekenleri listeler. Active
BirimKod A2
Tanım GENEL İNŞAAT İŞLERİ YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Performans P1 1 60 24 60 3 $400.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan önlemlere uyar. 1 Yapılacak işlerle ilgili alınan emniyet tedbirlerine uyar. Active
1.2 2 İş öncesi/sonrası çalışma ortamının düzenini ve tertibini sağlar. 1 Yapılacak işlerle ilgili alınan emniyet tedbirlerine uyar. Active
2.1 1 Kalıp yapım işlerinde kullanılacak malzemeleri getirir. 2 Ahşap kalıp işlerine yardımcı olur. Active
2.2 2 Kalıpçı nezaretinde düşey ve yatay kalıp elemanlarının hazırlanmasına yardımcı olur. 2 Ahşap kalıp işlerine yardımcı olur. Active
2.3 3 Kalıpçı ile birlikte söküm ve söküm sonrası işlemlerine yardımcı olur. 2 Ahşap kalıp işlerine yardımcı olur. Active
3.1 1 Betonarme demircisinin kullanacağı malzemeleri alana taşır. 3 Betonarme demirciliği işlerine yardımcı olur. Active
3.2 2 Donatı elemanlarının markalanmasına yardımcı olur. 3 Betonarme demirciliği işlerine yardımcı olur. Active
3.3 3 Demir donatı montajı işlemlerine yardımcı olur. 3 Betonarme demirciliği işlerine yardımcı olur. Active
4.1 1 Betoncunun kullanacağı malzemelerin alana taşınmasına yardımcı olur. 4 Betoncunun işlerine yardımcı olur. Active
4.2 2 Beton dökümü, sıkıştırma ve kürleme esnasında betoncu nezaretinde yaptığı işlemleri anlatır. 4 Betoncunun işlerine yardımcı olur. Active
5.1 1 Duvarcının kullanacağı malzemeleri alana taşır. 5 Duvarcının işlerine yardımcı olur. Active
5.2 2 Duvar örme işlerinde duvarcıya yardımcı olur. 5 Duvarcının işlerine yardımcı olur. Active
6.1 1 Sıvacının kullanacağı malzemeleri alana taşır. 6 Sıvacının işlerine yardımcı olur. Active
6.2 2 Sıva işlerinde sıvacıya yardımcı olur. 6 Sıvacının işlerine yardımcı olur. Active
6.3 3 Söve veya ön dökümlü elemanları uygulama alanına taşır. 6 Sıvacının işlerine yardımcı olur. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BY 1 Yapılacak işe uygun olarak tespit edilen kişisel koruyucu donanımları kullanır. * Active
BY 2 Kendisine verilen talimat doğrultusunda İSG ile ilgili alınan önlemlere uyar. Active
BY 3 Yapacağı/yapılacak işlerde çalışma ortamının temiz bulunmasını sağlar. Active
BY 4 Çalışma ortamında yer alan ahşap kalıp malzemelerini gösterir. Active
BY 5 Birleştirilmiş ahşap kalıp malzemelerini kendisine gösterilen yere taşır. Active
BY 6 Kendisine verilen ahşap kalıp malzemesini, tarif edilen ölçü ve özelliklerde hazırlar. Active
BY 7 İş güvenliği kurallarına uyarak kalıpçının nezaretinde kalıpları söker. Active
BY 8 Ahşap kalıpçının nezaretinde sökülen ahşap kalıpların temizliğini, bakımını ve istiflenmesini yapar. Active
BY 9 Çalışma ortamında yer alan betonarme demircisinin kullanacağı donatı elemanlarını gösterir. Active
BY 10 Donatı elemanlarını marka edilen yerlerden betonarme demircisi nezaretinde keserek, gruplandırır. Active
BY 11 Kesilen ve gruplandırılan donatı elemanlarını montaj yerlerine taşır. Active
BY 12 Kalıp kanatları kapatılmadan önce, betonarme elemana uygun olan pas payı elemanlarını gösterir. Active
BY 13 Beton dökümü ve sıkıştırmada kullanılacak aletleri gösterir. Active
BY 14 Beton dökümü ve sıkıştırmada kullanılacak aletlerin taşınmasına yardımcı olur. Active
BY 15 Beton dökümü, sıkıştırma ve kürleme işlemleri esnasında betoncuya nasıl yardımcı olacağını anlatır. Active
BY 16 Çalışma ortamında yer alan duvarcının kullanacağı malzemeleri gösterir. Active
BY 17 Örgü harcının yapılacağı yeri temizleyerek, harç için gerekli malzemeleri taşır. Active
BY 18 Harç yapılacak yeri temizleyerek, harç için kullanılacak malzemeleri talimatlar doğrultusunda getirir. Active
BY 19 Kullanılacak harcı, duvarcı/sıvacı nezaretinde belirtilen özellik ve kıvamda hazırlar. Active
BY 20 Duvar örme işlemi esnasında duvarcıya malzeme tedarikini sağlar. Active
BY 21 Lento ve hatıl kalıplarını taşır. Active
BY 22 Çalışma ortamında yer alan sıvacının kullanacağı malzemeleri gösterir. Active
BY 23 Söve veya ön dökümlü elemanları montaj alanına taşır. Active
BY 24 İş sonrası çalışma alanı ve çevre ile ilgili temizliği yapar. Active