ReferansKod (RevizyonNo) 11UY0011-3 (RevNo:3)
Yeterlilik AHŞAP KALIPÇI
Teorik Sınav Zorunlu mu? Yes
Seviye Tamamlama Süresi 1
Belge Gecerlilik Süresi 5
Gozetim Sayisi 1
Aciklama
BirimKod A1
Tanım İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ÇEVRE KORUMA YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Mulakat T2 12 10 5 60 2 $90.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Active
1.2 2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Active
1.3 3 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhaları ile ekipmanları tanımlar. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Active
1.4 4 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Active
1.5 5 İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar. Active
BG 2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar. Active
BG 3 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını ve ekipmanları ayırt eder.1 Active
BG 4 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler. Active
BG 5 İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar. Active
BirimKod A2
Tanım AHŞAP KALIP İŞLERINDE GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Mulakat T2 12 30 20 60 3 $90.00
Performans P1 4 300 1 80 3 $720.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulunan ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır. Active
1.2 2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır. Active
2.1 1 Kendisine verilen kalıp planını/projesini inceler. 2 Kalıp kurulumu öncesi gerekli hazırlıkları yapar. Active
2.2 2 Projede verilen aksları açıklar. 2 Kalıp kurulumu öncesi gerekli hazırlıkları yapar. Active
2.3 3 Dikmeleri (kalıp iskelesi) hazırlar. 2 Kalıp kurulumu öncesi gerekli hazırlıkları yapar. Active
3.1 1 Kolon kalıbı yapar. 3 Ahşap kalıp uygulaması yapar. Active
3.2 2 Perde duvar kalıbı yapar. 3 Ahşap kalıp uygulaması yapar. Active
3.3 3 Kiriş kalıbı yapar. 3 Ahşap kalıp uygulaması yapar. Active
3.4 4 Döşeme kalıbı yapar. 3 Ahşap kalıp uygulaması yapar. Active
3.5 5 Merdiven kalıbı yapar. 3 Ahşap kalıp uygulaması yapar. Active
4.1 1 Beton dökümü öncesinde kalıp sisteminde yapılacak kontrolleri açıklar. 4 Kalıpların kontrolünün nasıl yapıldığını açıklar. Active
4.2 2 Beton dökümü süresince kalıp sisteminde görülebilecek olumsuzlukları listeler. 4 Kalıpların kontrolünün nasıl yapıldığını açıklar. Active
5.1 1 Kalıp sökme işlemleri öncesi alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar. 5 Kalıp sökümü yapar. Active
5.2 2 Döşeme kalıp elemanlarını söker. 5 Kalıp sökümü yapar. Active
5.3 3 Kiriş kalıp elemanlarını söker. 5 Kalıp sökümü yapar. Active
5.4 4 Kolon kalıp elemanlarını söker. 5 Kalıp sökümü yapar. Active
5.5 5 Perde kalıp elemanlarını söker. 5 Kalıp sökümü yapar. Active
5.6 6 Merdiven kalıp elemanlarını söker. 5 Kalıp sökümü yapar. Active
6.1 1 Kalıp elemanlarını temizler. 6 Kalıbı bir sonraki işe hazırlar. Active
6.2 2 Kalıp elemanlarının bakımını yapar. 6 Kalıbı bir sonraki işe hazırlar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Projede verilen perde elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar. Active
BG 2 Projede verilen kolon elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar. Active
BG 3 Projede verilen kiriş elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar. Active
BG 4 Projede verilen döşeme elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar. Active
BG 5 Projede verilen temel elemanlarının teknik bilgi ve boyutunu açıklar. Active
BG 6 Projede verilen aksları açıklar. Active
BG 7 Projede verilen merdiven kalıp planından merdivene ilişkin (merdiven türü, kol genişliği, merdiven kovası, basamak genişliği, rıht yüksekliği gibi) teknik bilgi ve ölçüleri açıklar. Active
BG 8 Beton döküm öncesi kalıp malzemelerinin yağlanmasının ve sulanmasının nedenlerini açıklar. Active
BG 9 Beton döküm öncesinde kalıp sisteminde yapılacak kontrolleri açıklar. Active
BG 10 Beton döküm süresince kalıp sisteminde görülebilecek olumsuzlukları (şişme, açma, bozulma, eğilme, gevşeme, gönye ve benzeri) listeler. Active
BG 11 Beton döküm sürecinde kalıpta görülen olumsuzlukların nasıl düzeltileceğini açıklar. Active
BG 12 Kalıp sökme işlemleri öncesi alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar. Active
BG 13 Kalıp elemanlarının bir sonraki işe hazırlanması için yapılması gereken temizleme ve bakım yöntemlerini açıklar. Active
BY 1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulunan ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.* Active
BY 2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü emniyet kemeri, reflektörlü yelek) kullanır.* Active
BY 3 Kanat boyutlarına göre tahta ve klepa boyutlarını ayarlar. Active
BY 4 Klepaları belirli aralıklarla çalışma platformuna dizer. Active
BY 5 Klepalar üzerine hazırlanan tahtaları yerleştirerek çakar. Active
BY 6 Kolon kalıbı tabanlarını köşeleri gönyeye alarak (aks doğrultusuna göre) çakar.* Active
BY 7 Kolon yan kanatlarını tabanlar içerisine şakülünde yerleştirir.* Active
BY 8 Yerleştirilen kanatları yanlamalarla (payandalarla) destekler. Active
BY 9 Kolonlarda kalıp kuşaklarının montajını tekniğine uygun olarak yapar. Active
BY 10 Kolonlarda kalıp düşey yatay ve eğik desteklerini çakar. Active
BY 11 Kanat boyutlarına göre tahta ve klepa boyutlarını ayarlar. Active
BY 12 Hazırlanan tahtalar üzerine, klepaları yerleştirerek /dizerek çakar. Active
BY 13 Perde elemanının taban desteklerini çakar. Active
BY 14 Perde elemanının belirli aralıklarla ızgara dikmelerini dikerek geçici olarak destekler. Active
BY 15 Perde elemanının ızgara dikmelerinin düşeyliğini (şakülünü) kontrol eder. Active
BY 16 Perde elemanının ızgara dikmelerine kuşaklar ile bağlar. Active
BY 17 Perde elemanının kuşaklarını yatay / eğik elemanlarla destekleyerek kalıp yüzeyinin sabitliğini sağlar. Active
BY 18 Perde elemanının ızgara dikmelerinin iç yüzeyine kalıp yüzey tahtalarını çakar. Active
BY 19 Perde elemanının kalıp yüzeylerinin karşılıklı desteklenmesine yönelik takviye işlemlerini tekniğine uygun yapar. Active
BY 20 Perde elemanının kalıp başı kanatlarını çakar. Active
BY 21 Perde elemanının destek ve kuşaklama işlemlerini tamamlar. Active
BY 22 Tür ve sayılarına göre dikme boylarını keser. Active
BY 23 T başlıklı dikmelerin başlık ve yanlamalarını (çaprazlarını) hazırlar. Active
BY 24 T başlıklı dikmelerin başlık ve yanlamalarını (çaprazlarını) çakar. Active
BY 25 T başlıklı dikmelerin başlık ve yanlamalarını (çaprazlarını) kullanım yerlerine taşır. Active
BY 26 Kiriş kanat boyutlarına göre tahta ve klepa boyutlarını ayarlar. Active
BY 27 Hazırlanan tahtalar üzerine, klepaları yerleştirerek /dizerek çakar. Active
BY 28 Kiriş taban kalıplarını hazırlar. Active
BY 29 Kiriş tabanlarını ilgili kolon yan kanatlarında bulunan destek elemanına tutturur. Active
BY 30 Kiriş taban kalıbı altı T dikmelerini yerleştirir. Active
BY 31 T başlıklı dikmelerin altına yastıklar yerleştirir. Active
BY 32 Ahşap dikmelerin altına kamaları yerleştirir. Active
BY 33 Kiriş taban kalıplarının yataylığını (terazisini) ayarlar.* Active
BY 34 Dikmelerin düşeyliğini ayarlayarak yatay ve eğik kuşaklarla destekler. Active
BY 35 Kiriş iç yan kanatlarını çakar. Active
BY 36 Kiriş iç ve dış yan kanatlarının doğrultu ve düşeyliğini ayarlayarak desteklerini çakar. Active
BY 37 Kalıp gergi ve desteklerini tamamlar. Active
BY 38 Döşeme kalıbı dikmelerini yerleştirir. Active
BY 39 Döşeme kalıbı dikmelerini yatay ve eğik destek elemanları ile birbirine bağlar. Active
BY 40 Döşeme kalıbı dikmelerinin üzerine döşeme ızgaralarını çakar. Active
BY 41 Ahşap dikmelerin altına kamalar yerleştirir. Active
BY 42 Döşeme ızgaralarının üzerine ızgara kirişlerini yerleştirerek çakar. Active
BY 43 Döşeme ızgara kirişlerinin kiriş kalıbı iç kanat ve destekleri ile uyumunu sağlar. Active
BY 44 Izgara kirişler üzerine kalıp yüzey levhalarını kotunu kontrol ederek çakar. Active
BY 45 Projedeki teknik bilgi ve ölçülere göre merdivenin oturma yerini belirler. Active
BY 46 Merdiven döşeme ızgarasını ölçüsüne göre yerleştirir. Active
BY 47 Merdiven kalıp kirişleri üzerine ızgara kirişlerini yerleştirerek çakar Active
BY 48 Merdiven ahşap dikmelerinin altına kamalar yerleştirir. Active
BY 49 Merdiven dikmelerini yatay ve eğik destek elemanları ile birbirine bağlar. Active
BY 50 Merdiven ızgara kirişler üzerine kalıp yüzey levhalarını çakar. Active
BY 51 Merdiven kalıbı yan kanatlarını (tahta) çakar. Active
BY 52 Rıht ve basamakları yan kanatlarına çizer. Active
BY 53 Merdiven rıht tahtalarını hazırlar. Active
BY 54 Rıht alın tahtalarını çizime uygun olarak yan kanatlara tutturur. Active
BY 55 Merdiven kalıbının destek ve takviyelerini yapar. Active
BY 56 Döşeme kalıp elemanlarını (dikmeleri, ızgaraları, döşeme tabanını) söker. Active
BY 57 Kiriş kalıp elemanlarını (eğik ve yatay destek elemanları, kanatları, dikmeleri, tabanları) söker. Active
BY 58 Kolon kalıp elemanlarını (eğik ve yatay destek elemanları, kuşakları, kanatları, tabanı) söker. Active
BY 59 Perde kalıp elemanlarını (eğik ve yatay destek elemanları, kuşakları, dikmeleri, kanatları, tabanı) söker. Active
BY 60 Merdiven kalıp elemanlarını (eğik ve yatay destek elemanları, rıht alın tahtalarını, yan kanatlarını dikmeleri, tabanı) söker. Active
BY 61 Kalıp elemanlarının çivilerini söker. Active
BY 62 Kullanılabilecek kalıp elemanlarını türlerine göre istifler. Active