ReferansKod (RevizyonNo) 11UY0012-3 (RevNo:3)
Yeterlilik BETONARME DEMİRCİSİ
Teorik Sınav Zorunlu mu? Yes
Seviye Tamamlama Süresi 2
Belge Gecerlilik Süresi 5
Gozetim Sayisi 1
Aciklama
BirimKod A1
Tanım İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ÇEVRE KORUMA YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Mulakat T2 12 10 5 60 3 $90.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Active
1.2 2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Active
1.3 3 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını ve ekipmanları ayırt eder. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Active
1.4 4 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Active
1.5 5 İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar. Active
BG 2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar. Active
BG 3 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını ve ekipmanları ayırt eder. Active
BG 4 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler. Active
BG 5 İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar. Active
BirimKod A2
Tanım BETONARME DEMİR İŞLERİNDE GENEL MESLEKİ BİLGİ VE UYGULAMA BECERİSİ YETERLİLİK BİRİMİ
Yeterlilik Birimi Sınav Türleri
SinavTur SinavTurKod AdayKota Sure SoruSayi BasariLimit SinavHakki Ucret
Mulakat T2 12 20 12 60 3 $90.00
Performans P1 4 330 1 80 3 $720.00
Başarım Ölçütleri
BKod BasarimOlcutKod BasarimOlcutTanim OgrenmeCiktiKod OgrenmeCiktiTanim Durum
1.1 1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulunan ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır. Active
1.2 2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak çalışır. 1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri alır. Active
2.1 1 Kendisine verilen betonarme planını/projesini inceler. 2 Donatı imalatı için hazırlık yapar. Active
2.2 2 Donatı ekipman ve malzemelerini kullanıma hazırlar. 2 Donatı imalatı için hazırlık yapar. Active
3.1 1 Radye temel donatı elemanlarını hazırlar. 3 Radye temel donatı montajı yapar. Active
3.2 2 Radye temel donatı ön üretimi yapar. 3 Radye temel donatı montajı yapar. Active
3.3 3 Radye temel donatı montajı yapar. 3 Radye temel donatı montajı yapar. Active
4.1 1 Perde donatı elemanlarını hazırlar. 4 Perde donatı montajı yapar. Active
4.2 2 Perde donatı montajı yapar. 4 Perde donatı montajı yapar. Active
5.1 1 Kolon donatı elemanlarını hazırlar. 5 Kolon donatı montajı yapar. Active
5.2 2 Kolon donatı ön üretimi yapar. 5 Kolon donatı montajı yapar. Active
5.3 3 Kolon donatı montajı yapar. 5 Kolon donatı montajı yapar. Active
6.1 1 Kiriş donatı elemanlarını hazırlar. 6 Kiriş donatı montajı yapar. Active
6.2 2 Kiriş donatı ön üretimi yapar. 6 Kiriş donatı montajı yapar. Active
6.3 3 Kiriş donatı montajı yapar. 6 Kiriş donatı montajı yapar. Active
7.1 1 Döşeme donatı elemanlarını hazırlar. 7 Döşeme donatı montajı yapar. Active
7.2 2 Döşeme donatı montajı yapar. 7 Döşeme donatı montajı yapar. Active
8.1 1 Donatı montajı sonrası yapılması gereken kontrolleri açıklar. 8 Donatı son kontrollerini yapar. Active
8.2 2 Çalışma alanının ve ekipmanların temizliğini yapar. 8 Donatı son kontrollerini yapar. Active
8.3 3 Beton dökümü sırasında dikkat edilecek hususları açıklar. 8 Donatı son kontrollerini yapar. Active
Bilgi/Beceri ve Yetkinlik İfadeleri
BilgiBeceriTur Kod İfade Durum
BG 1 Verilen projedeki kolon donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar. Active
BG 2 Verilen projedeki perde donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar. Active
BG 3 Verilen projedeki kiriş donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar. Active
BG 4 Projedeki döşeme donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar. Active
BG 5 Projedeki temel donatı elemanlarının teknik bilgilerini açıklar. Active
BG 6 Donatı ekipmanı ve malzemelerini kullanıma hazır hale getirmek için yapılması gerekenleri açıklar. Active
BG 7 Gerektiğinde donatı elemanlarına ek yapılma tür ve yöntemlerini açıklar. Active
BG 8 Donatı elemanlarının kontrolünün nasıl yapıldığını açıklar. Active
BG 9 Donatının yerleştirileceği kalıp yüzeyinin temizliğinin neden yapılması gerektiğini açıklar. Active
BG 10 Donatı montajı sonrası yapılması gereken kontrolleri açıklar. Active
BG 11 Beton dökümü sırasında demir donatılarında oluşabilecek kusur ve aksaklıkları listeler. Active
BG 12 Beton dökümü sırasında oluşan aksaklıkların nasıl giderileceğini açıklar. Active
BY 1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulunan ikaz ve uyarı levhalarına uyarak işlemleri gerçekleştirir.* Active
BY 2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, iş gözlüğü, emniyet kemeri, reflektörlü yelek) kullanır.* Active
BY 3 Yapacağı işe ait projeyi inceleyerek kullanılacak malzemeleri işlemeye hazır hale getirir. Active
BY 4 Radye temel donatı elemanlarını kendisine verilen projedeki ölçülere göre markalar. Active
BY 5 Radye temel donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser. Active
BY 6 Kesilen ve türlerine göre ayrılan elemanların bükme noktalarını markalar. Active
BY 7 Markalanan elemanları kendisine verilen projesindeki şekline göre büker. Active
BY 8 Radye temel donatı elemanlarını montaj yerlerine götürür. Active
BY 9 Projede ön görülen aralıklara göre işaretleyerek radye temel donatıları yerleştirir. Active
BY 10 Pas payı elemanlarını radye temel donatı elemanlarına yerleştirir. Active
BY 11 Radye temel donatı elemanlarını birbirine bağlar. Active
BY 12 Radye temelde üst donatıların alt donatılara yaklaşmasını önlemek için üst donatı altına demir ayak (sehpa) yerleştirir. Active
BY 13 Kolon filizlerinin yerleşim yerini projesine göre belirler. Active
BY 14 Kolon filizlerini projede verilen ölçülerine göre yerleştirir. Active
BY 15 Perde donatı elemanlarını projedeki ölçülere göre markalar. Active
BY 16 Perde donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser. Active
BY 17 Kesilen ve türlerine göre ayrılan perde donatı elemanlarının bükme noktalarını markalar. Active
BY 18 Markalanan perde donatı elemanlarını projesindeki şekline ve ölçüsüne göre büker. Active
BY 19 Perde donatı elemanlarını montaj yerlerine götürerek kalıbına yerleştirir. Active
BY 20 Perde donatı elemanlarını mevcut filize bağlar. Active
BY 21 Projesine göre yatay ve düşey perde donatı elemanlarının montajını yapar. Active
BY 22 Çiroz demirlerini yerleştirerek bağlar.* Active
BY 23 Pas payı elemanlarını perde donatı elemanlarına yerleştirir. Active
BY 24 Kolon donatı elemanlarını projedeki ölçülere göre markalar. Active
BY 25 Kolon donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser. Active
BY 26 Kesilen ve türlerine göre ayrılan elemanların bükme noktalarını markalar. Active
BY 27 Markalanan elemanları projesindeki şekline ve ölçüsüne göre büker. Active
BY 28 Kolon boyuna donatılarını çalışma tezgâhına yerleştirir. Active
BY 29 Etriyeleri boyuna donatılara dizer. Active
BY 30 Kendisine verilen projede öngörülen aralıklara göre etriyeleri düzenler. Active
BY 31 Etriyeleri boyuna donatılara projedeki etriye sıklaştırmalarına uygun olarak bağlar. * Active
BY 32 Kolon donatı elemanlarını mevcut filize bağlar. Active
BY 33 Pas payı elemanlarını kolon donatı elemanlarına yerleştirir. Active
BY 34 Kiriş donatı elemanlarını projedeki ölçülere göre markalar. Active
BY 35 Kiriş donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser. Active
BY 36 Kesilen ve türlerine göre ayrılan elemanların bükme noktalarını markalar. Active
BY 37 Markalanan elemanları projesindeki şekline ve ölçüsüne göre büker. Active
BY 38 Kiriş donatı elemanlarını çalışma tezgâhına yerleştirir. Active
BY 39 Etriyeleri kiriş düz donatılara dizer. Active
BY 40 Kendisine verilen projede öngörülen aralıklara göre kiriş donatılarında etriye sıklaştırmalarını yapar * Active
BY 41 Kendisine verilen projeye uygun olarak etriyeleri donatılara bağlar. Active
BY 42 Hazırlanan kiriş donatısını projedeki yerine yerleştirir. Active
BY 43 Kiriş ve kolon birleşim noktalarında donatıları birbirine bağlar. Active
BY 44 İlave donatıların montajını yapar. Active
BY 45 Pas payı elemanlarını kiriş donatı elemanlarına yerleştirir. Active
BY 46 Döşeme donatı elemanlarını projedeki ölçülere göre markalar. Active
BY 47 Döşeme donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser. Active
BY 48 Kesilen ve türlerine göre ayrılan elemanların bükme noktalarını markalar. Active
BY 49 Markalanan elemanları projesindeki şekline ve ölçüsüne göre büker. Active
BY 50 Döşeme donatı elemanlarını montaj yerlerine götürür. Active
BY 51 Düz donatı (enine, boyuna) elemanlarını kalıp üzerine serer. Active
BY 52 Kendisine verilen projede öngörülen aralıklara göre döşeme donatı elemanlarını (enine, boyuna) yerleştirir. Active
BY 53 Döşeme donatı elemanlarını birbirine bağlar. Active
BY 54 Kendisine verilen projede ön görülen şekle göre döşeme pilyelerini büker. Active
BY 55 Pas payı elemanlarını donatı elemanlarına yerleştirir. Active
BY 56 Donatı montajı sonrası kullandığı ekipmanların bakım ve temizliğini yapar. Active
BY 57 İş bitiminde çalışma ortamının genel temizliğini yapar. Active