1. Verdiğim bilgilerde (kişisel bilgiler vb.) değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri 1 hafta içerisinde 4kbelge Belgelendirme’ye bildireceğimi,
 2. Başvurumdan itibaren belgeme kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısız olma durumunda 4kbelge Belgelendirme'den geri talep etmeyeceğimi,
 3. İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını 4kbelge Belgelendirme’ye ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı,
 4. Vermiş olduğum kişisel bilgilerimin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu'na aktarılacağını,
 5. Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç, hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, paylaştığım taktirde 4kbelge Belgelendirme' nin konuya ilişkin yasal işlem başlatma hakkının olduğunu kabul ettiğimi, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı,
 6. 4kbelge Belgelendirme’ye ait belgelendirme prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuat ve düzenlemelerine uygun davranacağımı, 4kbelge Belgelendirme'nin süreçlerinde dış kaynak kullanabileceğini,
 7. Sınav ve belgelendirme ile ilgili tüm şikâyet ve itirazlarımda; 4kbelge Belgelendirme tarafından oluşturulan Şikayet ve İtiraz Komitesinin kararının nihai olduğunu, itiraz ve şikayetimle ilgili yasal hakkımın saklı olduğunu,
 8. Yeterlilik birimi ve birimlerde tanımlanan sınav bölümü bazında başvuruların yapılması, yeterlilik birimlerinin elde edilmesi ve bir yeterliliğin elde edilmesi için yeterlilik birimlerinin birleştirilmesi hususlarında MYK mevzuat ve düzenlemelerine ve bu mevzuat ve düzenlemelerde yapılacak değişikliklere uygun davranacağımı,
 9. Sınavda başarısız olduğum birim/birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden bir sınava girme hakkımın olduğunu, sınav ve belgelendirme ücretimin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olduğum yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödemeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ücretsiz iki sınav hakkımın olduğunu,
 10. Sınav yerini, saatini, sınav sonuçlarını, sınav ile ilgili bilgilendirme ve kurallarını www.polimixbelgelendirme.com adresi üzerinden takip edeceğimi ve uyacağımı, ilan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunacağımı, ilan edilmiş sınav saatinde ve sınav yerinde hazır bulunmadığım takdirde sınava alınmayacağımı kabul ediyorum. Bu sebeplerle sınava alınmadığım takdirde yatırmış olduğum sınav ücretinin iade edilmeyeceğini,
 11. Yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını,
 12. Almaya hak kazandığım takdirde, belgenin mülkiyet haklarının 4kbelge Belgelendirme'ye ait olduğunu, ilgili mevzuata uygun olmayan hususların tespiti halinde belgemin askıya alınabileceğini ve/veya verdiğim bilgilerin doğru olmaması halinde belgemin iptal edilebileceğini,
 13. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çok tehlikeli ve tehlikeli işler kapsamında tanımlanan alanlarda sınava gireceğimi biliyorum, bu nedenle Sınavlar süresince İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyacağımı uymadığım takdirde sınavımın durdurulacağı ve başarısız sayılacağımı kabul ediyorum.
 14. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde 4kbelge Belgelendirme hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 15. Belge almaya hak kazandığımda ''Belge Kullanım Sözleşmesi"ni onaylamadan tarafıma teslim edilmeyeceğini kabul ederim.
 16. Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.
Tarih
Adayın Adı Soyadı
Adayın İmzası